Boxes-001

„Kastimaania”

Kastimaania on vahva ja lõbus meeskondlik üritus, mis koosneb nii harvivast lustlikus koolitusest ning neljast erinevast meeskonnamängust. Tegevused ehk mängud on nii passiivsed, mõõdukalt aktiivsed kui ka rohkem füüsilist aktiivsust nõudvad. Iga osaleja leiab just endale jõukohase ning sobiva lõbus ajaveetmise võimaluse ning seeläbi positiivsed emotsioonid on kõigile osalejatele garanteeritud!

Osalema on oodatud: Ettevõtte meeskond 20 kuni 120 inimest

Ürituse toimumise koht: Üle Eesti

Ürituse kestus: 4 kuni 12 tundi

Ürituse sisu:

Koolituse kirjeldus: Viime läbi koolituse teemal suhtlemine erinevate inimtüüpidega. Räägime, millised on need neli erinevat inimtüüpi, mille järgi neid ära tunda, kuidas neid mõjutada jne. Vaatame lähemalt, millised on parimad nipid ja mõjustamistehnikad, et panna erinevad  inimesed töötama ühise eesmärgi nimel. Vajadusel saame koolitusosa välja jäta ja keskenduda ainult lõbusatele meeskonnamängudele.

Mängude kirjeldus:

Üllatuskast – Osalejad jaotatakse meeskondadeks nii, et igas meeskonnas oleks 5 kuni 8 inimest. Iga meeskond saab suletud kasti õhupallidega. Osalejatele jääb enne kasti avamist saladuseks, mis on kasti sees. Ülesandeks on moodustada kastis olevatest esemetest võimalikult pikk kett. Täpsustuseks lisatakse, et alles peab jääma võimalikult palju kasti sees olevaid esemeid. Enne mängu on kastid täidetud õhupallidega, millest osad sisaldavad õhku, teised heeliumi. Õhupallidel on nöör küljes, et lendu tõusmise korral oleks kiire reageerimisega osalejal võimalik nöörist kinni haarata ning seega õhupall päästa. Võidab see meeskond, kellel on kiirem reageerimisoskus pikema esemetest keti valmistamiseks.

Tigekast – Osalejad jaotatakse meeskondadeks nii, et igas meeskonnas oleks umbes 5 kuni 8 inimest. Iga meeskond läbib etteantud ajajooksul võistlusraja, kus on neli erineva raskusastmega „tigedakasti“ tulistamise lasketiiru. Tulistamine toimub suure ragulkaga ehk kadaga ning kuulideks on pehmed pallid. Laskeseinas on tigedanäoga kastid, millele tuleb pihta saada ja kastimüürilt alla tulistada. Iga järgmine laskevõitlus on keerulisem ning vajab täpsemat kätt ning head strateegiat. Võidab see tiim, kes on kiirema ajaga saanud rohkem tigedaid kaste alla tulistada.

Kastitetris – Osalejad jaotatakse meeskondadeks nii, et igas meeskonnas oleks umbes 5 kuni 8 inimest. Iga meeskond saab võrdse koguse mängunuppe ehk kastidest valmistatud terise kujud. Kõik mängunupud tuleb mahutada kindlaks määratud pindalale nii, et kõik kastid oleks mahutatud mängualasse ja ükski kast sealjuures ei ületaks mänguplatsi piire. Võidab see tiim, kes on kiirem ning osavam.

Kastitorn – Osalejad jaotatakse meeskondadeks nii, et igas meeskonnas oleks umbes 5 kuni 8 inimest. Iga meeskond saab endale 27 ühes mõõdus ristkülikukujulist kasti, mis tuleb laduda meeskonnatöö abil kõige kõrgemaks torniks. Mängu lõpetab kiiremini lõpetanud kõrgeima torni tiim või etteantud mänguaja täitumine.

Mängujuht: Mängujuhi eesmärk on positiivses ning humoorikas õhkkonnas korraldada ja läbi viia hariv koolitus ja nende juurde lustlik mängukava. Üks koolitaja haldab umbes 40 inimest. Teie meeskonnale arvestame kaks läbiviijat.

Kingitus: Kõige lõbusamatest hetkedest jäädvustab professionaale ürituste fotograaf lõbusad ning kvaliteetsed fotod, mis hiljemalt üks nädal peale üritust jõuavad Teieni.

Lisateenused: Peoruum, majutus, toitlustus, alkohol, transport, muusika, artistid, lasteprogramm ja palju muud. Teie soov on meile seaduseks!

Personaalse lahenduse saamiseks palun võtke meiega ühendust!